Македонците биле свесни за својата етничка припадност и пред повеќе од 100 години кога се пишувале Македонци на апликациите за австралиско државјанств

Во воените архиви, во списокот каде што учествувале австралиските трупи во Првата светска војна, пишува “медал 1914-15 звезда за војниците кои служеле во Грција, Србија, Бугарија и Македонија”, со што се прави јасна разлика меѓу Грција и Македонија, вели познатиот активист од Перт, Зоран Ќосески кој планира да ги објави во книга, пасионирано собраните податоци во врска со Македонија и Македонците.

Зоран Ќосески и медали од австралиските воени архиви

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*