Групата „Бисер“ од Демир Хисар после 40 годдини од нејзиното оснавање денека ја доби највисоката награда за „ЖИВОНО ДЕЛО“

Групата „Бисер“ од Демир Хисар после 40 годдини од нејзиното оснавање денека ја доби највисоката награда за „ЖИВОНО ДЕЛО“ за 2020 г, Од мое име и од името на групата упатувам јавна благодарност до В.Д. Директорот Зоран Котевски кој во името Домот на културата „Илинден“ од Демир Хисар ја поднесе апликацијата за номинација по јавниот повик распишан од Општината Демир Хисар како и до членовите на општинската комисија за доделување на награди и признанија за 2020 г. Честито Група „БИСЕР“ (Ова е насловната страна од монографијата која е на 500 страници и како автор се потпишува колегата од групата Благоја Шундовски, а истата е готова и е пред печатење)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*